<![CDATA[בית ספר יצחק שדה כפר סבא]]>Wed, 23 Jan 2019 17:00:09 +0200Wed, 23 Jan 2019 17:00:09 +0200http://www.ysadeh.ys.ksedu.co.il/1800<![CDATA[מצגת מחצית שנה]]>http://www.ysadeh.ys.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2180375AR_2180375Tue, 22 Jan 2019 20:58:10 +0200<![CDATA[טקס קבלת תואר ירוק מתמיד בהשתתפות נציגי משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה. גאוות יחידה.]]>http://www.ysadeh.ys.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2178266AR_2178266Wed, 16 Jan 2019 20:03:41 +0200<![CDATA[יום המורה]]>http://www.ysadeh.ys.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2158131AR_2158131Sat, 01 Dec 2018 18:12:26 +0200<![CDATA[פעילות בסימן ההקשבה לאחר ולצרכיו. עוורים בליווי כלבי נחייה בפעילות מרתקת ומשמעותית בבית חינוך ע"ש יצחק שדה]]>http://www.ysadeh.ys.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2158129AR_2158129Sat, 01 Dec 2018 18:10:33 +0200<![CDATA[פרוטוקול הנהגת הורים יצחק שדה - ישיבה מס' 1 (21/10/2018)]]>http://www.ysadeh.ys.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2146873AR_2146873Thu, 15 Nov 2018 13:21:20 +0200<![CDATA[הנהגות תלמידים תשע"ט]]>http://www.ysadeh.ys.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2133733AR_2133733Thu, 25 Oct 2018 13:53:02 +0300<![CDATA[בית החינוך ע"ש יצחק שדה זכה כמקדם בריאות , בדירוג כוכב 1, מטעם מחוז מרכז. ברכות למורה חגית אלימלך, אשר הובילה את בית החינוך להישג מרשים זה, בתכנית ייחודית שמתקיימת בפועל באופן שוטף ומעשי.]]>http://www.ysadeh.ys.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2116237AR_2116237Thu, 06 Sep 2018 21:00:49 +0300<![CDATA[כל הכבוד למורה דורית בן דקון שקורי על קבלת פרס רכזת חברתית מצטיינת, על ריכוז התחום החברתי ערכי בבית ספרנו.]]>http://www.ysadeh.ys.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2116188AR_2116188Thu, 06 Sep 2018 18:16:35 +0300<![CDATA[רוב תודות להנהגת ההורים על ששימחתם אותנו וברכתם אותנו לקראת השנה החדשה. שנה טובה ומתוקה וחג שמח.]]>http://www.ysadeh.ys.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2115843AR_2115843Wed, 05 Sep 2018 17:18:16 +0300<![CDATA[תכנית לימודים נוספת תשע"ט]]>http://www.ysadeh.ys.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1932138AR_1932138Sun, 17 Sep 2017 19:21:03 +0300<![CDATA[קוד התנהגות בבית החינוך ע"ש יצחק שדה – תשע"ט]]>http://www.ysadeh.ys.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1932123AR_1932123Sun, 17 Sep 2017 19:01:13 +0300<![CDATA[בית הספר שלנו]]>http://www.ysadeh.ys.ksedu.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1349794AR_1349794Sat, 15 Aug 2015 18:43:42 +0300